Medlemskap

Medlemskap


Vill du bli medlem?

För närvarande är vi cirka 120 medlemmar, som träffas, trivs och umgås. WSSS välkomnar alla som älskar båtlivet som medlemmar, oavsett segel- eller motorbåt.


OBS! Maxstorlek för medlemmar och gästande båtar är
15 
meter och/eller 15 ton.

Välkommen att bli medlem! För att hålla klubben öppen för så många som möjligt är våra avgifter mycket låga.

 

Aktuella avgifter 2024:

Inträdesavgift: 200 kr

Årsavgift: 500 kr

Övriga avgifter se här..

 

Betala till något av WSSS kontonummer:

  • Plusgirokonto 10 33 14-1
  • Swish 123 344 58 89
  • IBAN SE78 9500 0099 6026 0103 3141

Ange namn och adress. Enligt stadgarna ska medlemsavgiften vara betald senast 31 mars.

 

Nya medlemmar får en klubbflagga när inträdes- och medlemsavgift är betald. Du som varken har mast eller gösstake att fästa klubbflaggan i är välkommen att höra av dig så skickar vi en dekal.

 

Har du frågor om medlemskap tag kontakt med WSSS ordförande Olle Månsson, 070-581 14 65 eller ordf@wsss.se.

 

Ladda ner och läs våra stadgar här > WSSS Stadgar.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA - Jag jag samtycker härmed till att WSSS behandlar de uppgifter jag lämnat. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att hantera allt som rör medlemskap och utöver det göra interna utskick per epost angående till exempel årsmöten, trivselhelger, medlemsavgifter och matrikel.
NEJ - Jag samtycker endast enligt bifogat meddelande