Allemansrätten

Allemansrätten

Vår unika svenska allemansrätt ger alla människor rätt att röra sig fritt i naturen. Med den friheten följer också krav på hänsyn och varsamhet. Naturvårdsverket sammanfattar dessa krav med orden Inte störa - inte förstöra.


Följande sammanfattar allemansrätten:

Hundar ska hållas kopplade från 1 mars till 20 augusti. I skärgården gäller skärpta bestämmelser, speciellt under vår och försommar då fåglarna ligger på ägg. Ha ordentlig koll på din hund och rör dig extra försiktigt under denna tid.

Du får gå över annans mark om du inte skadar gröda eller skogsplantering.

Du får inte passera annans tomt eller trädgård utan tillstånd.

Du får tälta enstaka dygn på annans mark om du inte stör ägaren eller skadar naturen.

Du får färdas över annans vatten, lägga till, gå iland, och förtöja båten upp till ca ett dygn. Tänk på att inte störa markägaren genom att lägga till vid privat brygga eller inom synhåll från bostadshus.

Du får normalt plocka vilda blommor, bär och svamp men inte bryta grenar. Var uppmärksam på att vissa arter är fridlysta och inte får plockas.

Du får göra upp eld om det inte är fara för brand. Elden ska vara släckt innan du lämnar platsen. Tänk på att aldrig elda direkt på klipphällar eftersom de spricker när de svalnar. Observera speciellt under sommarhalvåret att allmänt eldningsförbud ofta råder!

Du får fiska med handredskap - inte med nät eller ryssjor - längs hela ostkusten och i Mälaren, men ta för säkerhets skull reda på vad som gäller i det område där du är.

Ytterligare information finns på https://www.naturvardsverket.se