Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter 2023

Tisdag 7 mars 2023 19:30 - WSSS Årsmöte - I år digitalt!

Med tanke på det rådande snöovädret var det nog tur att Årsmötet genomfördes digitalt i år. 14 medlemmar deltog på distans. Vi hälsade Henrik Ödman välkommen som ny Suppleant.


Årsmötet beslöt att nästa år fortsätta att ha årsmötet i mars, och att kombinera fysiskt årsmöte och distansanslutning. Det är ju trevligt att kunna ses på riktigt tyckte årsmötet. 

Kallelse, protokoll, verksamhetsberättelse, mm finns under fliken Arkiv...


20 - 21 2023 Trivselhelg på Getö

Här kommer bilder och information när det är genomfört

23 -24 juni 2023 Midsommar på Getö

Hur många blir vi i år??

Bidra gärna med nya bilder!!!


19 augusti 2023 Kräftkör och kräftkalas på Getö

Vem vinner i år??

Bidra gärna med nya bilder!!!