Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter 2022

24 april 2022 15:00 - WSSS Årsmöte - i Ektorp...

Genomfört! Protokoll, verksamhetsberättelse, mm finns under fliken Arkiv...21 - 22 maj + 11 juni 2022 Trivselhelg på Getö

21-22 maj, då trotsade 5 båtar alla väderprognoser och kom till WSSS Trivselhelg på Getö! Vädret blev bara bättre och bättre. Och under tiden gjorde vi vårfint på ön. Och som synes hade vi roligt också!
Vi gjorde allt på listan utom det som behövde virke eller takmassa.


11 juni tjärades bastutaket och vedförrådet fick ett riktigt tak.


Framåt hösten ska kättingen till bastubryggan bytas.


24 - 25 juni 2022 Midsommar på Getö

Hur många blir vi i år??

Bidra gärna med nya bilder!!!


20 augusti 2022 Kräftkör och kräftkalas på Getö

Vem vinner i år??

Bidra gärna med nya bilder!!!