Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter 2024

Tisdag 12 mars 2024 19:30 - WSSS Årsmöte 

Kallelse i WSSS:aren 1 2024

Kallelse, protokoll, verksamhetsberättelse, kommer att finnas under fliken Arkiv...

25 - 26 maj 2024 Trivselhelg på Getö

Välkommen att vara med i vår!

21 -22 juni 2024 Midsommar på Getö

Välkommen!

17 augusti 2024 Kräftkör och kräftkalas på Getö

Välkommen till start under Djuröbron och kalas på Getö