Optimistjollar

Optimistjollarna

För de minsta...

Klubben har ett antal optimistjollar som står till medlemmarnas förfogande. Efter användande läggs jolle, mast och roder tillbaka på sin plats. Alla optimistjollarna har genomgått reparationer och vi är tacksamma om de inte släpas över klipporna, utan bärs fram och åter. Rapportera ev brister till styrelsen!


Flytväst är obligatoriskt i optimisterna!

Kalviken är väl lämpad för optimistjollesegling. Den är skyddad för så gott som alla vindriktningar. Optimisterna skall i första hand seglas inne i fladen. Segling utanför fladen får inte ske utan uppsikt från medföljande båt.